Sąd

Sprawy rodzinne - rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi

Kancelaria prowadzi różnego rodzaju sprawy rodzinne, w szczególności sprawy rozwodowe. Oferujemy również naszą profesjonalną pomoc w problemach towarzyszących rozwodom – wesprzemy fachowymi poradami dotyczącymi uregulowania kontaktów z dzieckiem, ułatwimy przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, a także ustalenie alimentów. Zadbamy o to, by w tak delikatnych sprawach mieli Państwo wsparcie adwokata, który opracuje konkretny plan czynności prawnych.

Oferujemy reprezentację oraz porady prawne dotyczące spraw:

o rozwód lub separację,
o podział majątku wspólnego,
o alimenty,
• o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
• o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
• o wyrażenie zgody na wydanie paszportu
o ubezwłasnowolnienie.

Prawnik Adriana Duks-Taniewska  pomoże rozwiązać Państwu problemy rodzinne na drodze prawnej w sposób profesjonalny i dyskretny.

Rozwody - pomoc adwokata w sprawach rozwodowych

Rozwody to niestety dość powszechne sytuacje, z którymi styka się prawnik zajmujący się sprawami rodzinnymi. Odpowiednia reprezentacja to w tym przypadku niezwykle ważny czynnik, który pozwoli zachować spokój i upewnić się co do tego, że zostaną dopełnione wszystkie formalności związane ze sprawą rozwodową. Do orzeczenia rozwodu niezbędne jest przeprowadzenie procesu sądowego, podczas którego sąd rozstrzygnie sprawę. Podczas sprawy rozwodowej sąd decyduje, czy nastąpił trwały rozkład pożycia w małżeństwie: dotyczy on zarówno płaszczyzny uczuciowej, fizycznej, jak i ekonomicznej. Sprawia to, że rozwód rzadko jest łatwym czy bezbolesnym procesem. Odpowiednio przygotowany pozew rozwodowy i wsparcie empatycznego adwokata to jednak sposób na to, by przeprowadzić cały proces możliwie szybko i skutecznie.

Sprawy o podział majątku wspólnego

Sprawom rozwodowym towarzyszą często sprawy o podział majątku wspólnego. Do podziału majątku może dojść już podczas rozwodu, ale są też sytuacje, gdy następuje on na drodze osobnej sprawy prowadzonej już pod wyroku o zakończeniu małżeństwa. Podział majątku może odbyć się również poprzez spisanie odpowiedniej umowy u notariusza. Praktyka sądowa pokazuje, że przy orzekaniu rozwodu rzadko udaje się przeprowadzić podział wspólnego majątku ze względu na odmienne oczekiwania małżonków lub ich waśnie i nieporozumienia. Przed złożeniem do sądu stosownego wniosku warto spisać wszystkie elementy wspólnego majątku i porozumieć się z byłym małżonkiem co do ich podziału. To zdecydowanie przyspieszy bieg sprawy. Podczas sprawy o podział majątku wspólnego może okazać się, że konieczne jest przedłożenie dowodów lub powołanie świadków, biegłych. Na pewno warto skorzystać w czasie takiej sprawy z fachowego pełnomocnictwa.

Sprawy o alimenty

Nasza kancelaria prowadzi również sprawy o alimenty. To często konieczność, gdy byli małżonkowie sprawowali wspólnie opiekę nad dziećmi. Sąd ustala wysokość alimentów w oparciu o potrzeby danego dziecka oraz możliwości zarobkowe rodzica, który jest zobowiązany do ich płacenia. W imieniu dziecka niepełnoletniego sprawę wnosi rodzic, dzieci pełnoletnie występują o alimenty samodzielnie. Obowiązkiem płacenia alimentów mogą być objęci krewni w linii prostej oraz rodzeństwo.

Do alimentów jest uprawnione dziecko, które jeszcze nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Pozew składa się w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. W pozwie powinien być wskazany sąd, powód i pozwany, należy również wskazać, że przygotowane pismo jest pozwem o zasądzenie obowiązku alimentacyjnego oraz podać wysokość oczekiwanych alimentów i dzień, w którym mają być wypłacane. We wniosku powinien być również wskazany przedmiot sporu, czyli suma świadczeń alimentacyjnych za jeden rok. Jako uzupełnienie  należy dodać zestawienie kosztów utrzymania dziecka, uprawdopodobnić zarobki lub możliwości zarobkowe osoby, od której ubiegamy się o alimenty, w jakim zakresie jest w stanie dostarczyć odpowiednie środki na utrzymanie dziecka, opisać sytuację majątkową pozwanego. Do wniosku warto dodać dokumenty potwierdzające opisaną sytuację – takie jak faktury, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o zarobkach, złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Nasi adwokaci pomagają zarówno w sprawach o obniżenie, jak i podwyższenie alimentów, reprezentując zarówno powodów, jak i pozwanych. Ustalenie wysokości alimentów jest prowadzone każdorazowo indywidualnie i zależy m.in. od sytuacji materialnej rodziców. Jeśli rodzic płacący alimenty czuje się zbyt przytłoczony ich wysokością, szczególnie jeżeli zmieniły się jego okoliczności życiowe, może wystąpić do sądu o ich obniżenie. Z kolei osoba pobierająca alimenty na dziecko ma prawo do wystąpienia o ich podwyższenie – jeśli uważa, że zasądzone alimenty są zbyt niskie.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wraz z rozwodem pojawia się konieczność uregulowania kontaktów z dzieckiem. Rodzice mogą sami porozumieć się do zasad kontaktu z dzieckiem po rozwodzie, jednak ze względu na waśnie i konflikty jest to często niemożliwe. Wtedy decyzję podejmuje sąd opiekuńczy – w miejscu, gdzie mieszka lub przebywa dziecko. Składane do Sądu uzasadnienie wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem powinno zawierać opis sytuacji oraz podanie faktów, które potwierdzają zasadność pisma. Każda ze stron postępowania może zaproponować własne terminy i warunki spotkań. Jeśli rodzice nie mogą się porozumieć, sąd reguluje tę sprawę w oparciu o opinię Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Warto pamiętać przy sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, że kontakt z potomstwem jest prawem i obowiązkiem rodziców. Kontakty mogą przybierać m.in. formę odwiedzin, spotkań, rozmów telefonicznych lub internetowych, korespondencję, a przede wszystkim zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka i władza rodzicielska

Inną kwestią związaną z rozwodem jest ustalenie miejsca pobytu małoletniego u jednego z rodziców i ustalenie praw rodzicielskich. Idealnym rozwiązaniem jest, gdy rodzice dochodzą do porozumienia w kwestii zgodnego wykonywania władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów, alimentów i innych spraw związanych z opieką nad dzieckiem. Statystycznie częściej miejsce pobytu dziecka jest ustalane przy matce, ale nie jest to absolutnie obowiązująca zasada. Oczywiście ustalenie miejsca pobytu dziecka nie oznacza automatycznego ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców. W określonych sytuacjach może jednak nastąpić ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej z uwagi na dobro dziecka. Zadaniem sądu jest wskazanie takich rozwiązań, które będą najlepsze dla dziecka i odpowiednie uregulowanie spraw dotyczących prawa do opieki nad dzieckiem. Każda taka sprawa rozpatrywana jest i rozstrzygana przez sąd indywidualnie. Im mniej konfliktów między rodzicami i więcej chęci do ugodowego rozstrzygnięcia spornych kwestii, tym szybciej sprawa jest zakończona i tym lepiej dla dziecka.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.