Sąd

Sprawy rodzinne

Wesprzemy fachowymi poradami dotyczącymi uregulowania kontaktów z dzieckiemustalenie alimentów, ułatwimy przeprowadzenie podziału majątku.. 

 

Reprezentacje oraz porady prawne podczas spraw o:

  • rozwód,
  • alimenty
  • uregulowanie kontaktów z dziećmi
  • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • wyrażenie zgody na wydanie paszportu
  • podział majątku wspólnego,
  • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe.
  • Adwokat Adriana Duks-Taniewska w profesjonalny sposób pomoże rozwiązać problemy rodzinne.

Rozwody - pomoc adwokata w sprawach rozwodowych

Niestety, bywa że związki małżeńskie kończą się rozwodem. W takiej sytuacji konieczna jest pomoc adwokata, który pomoże w dopełnieniu formalności związanych ze sprawą rozwodową. Do orzeczenia rozwodu niezbędne jest przeprowadzenie procesu sądowego, w czasie którego sąd rozstrzygnie sprawę. Podczas sprawy rozwodowej sąd decyduje, czy nastąpił trwały rozkład pożycia w małżeństwie: dotyczy on zarówno płaszczyzny uczuciowej, fizycznej, jak i ekonomicznej. Pozew o rozwód musi być złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym rodzinnym w sądzie okręgowym. Rozwód obejmuje wszystkie sprawy rodziny. W jego trakcie zapada decyzja przy którym z rodziców ma być ustalone miejsce pobytu dzieci, ustalona kwota alimentów. Możliwe jest w trakcie postępowania rozwodowego opracowanie przez rozwodzących się małżonków planu rodzicielskiego, który pomoże w sprawowaniu zgodnej opieki nad dziećmi po rozwodzie, w czym może pomóc adwokat z naszej kancelarii.

 

Sprawy o podział majątku

Sprawom rozwodowym towarzyszą często sprawy o podział majątku. Do podziału majątku może dojść już na sprawie rozwodowej, ale są też sytuacje, gdy następuje on na drodze osobnej sprawy prowadzonej już po wyroku o rozwodzie. Podział majątku może odbyć się również poprzez spisanie odpowiedniej umowy u notariusza. Praktyka sądowa pokazuje, że przy orzekaniu rozwodu rzadko udaje się przeprowadzić podział wspólnego majątku ze względu na odmienne oczekiwania małżonków lub ich waśnie i nieporozumienia. Przed złożeniem do sądu stosownego wniosku warto spisać wszystkie elementy wspólnego majątku i porozumieć się z byłym małżonkiem co do ich podziału. To zdecydowanie przyspieszy bieg sprawy. Podczas sprawy o podział majątku wspólnego może okazać się, że konieczne jest przedłożenie dowodów lub powołanie świadków, biegłych, kiedy jest spór co do wartości majątku wspólnego, nakładów na ten majątek z majątku odrębnego małżonków, który powstał przed małżeństwem lub dzięki darowiznom lub spadkom. Na pewno warto skorzystać w czasie takiej sprawy z pomocy pełnomocnika, który będzie reprezentował Klienta w sądzie.

 

Sprawy o alimenty

Nasza kancelaria prowadzi również sprawy o alimenty. Sąd ustala ich wysokość w oparciu o potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe rodzica, który jest zobowiązany do płacenia alimentów. W imieniu dziecka niepełnoletniego sprawę o alimenty wnosi rodzic, dzieci pełnoletnie występują o alimenty samodzielnie. Obowiązkiem płacenia alimentów mogą być objęci są krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Do alimentów jest uprawnione dziecko, które jeszcze nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Pozew o alimenty składa się w Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. W pozwie powinien być wskazany sąd, powód i pozwany, należy również wskazać, że przygotowane pismo jest pozwem o zasądzenie obowiązku alimentacyjnego oraz podać wysokość oczekiwanych alimentów i dzień, w którym mają być wypłacane. We wniosku o alimenty powinien być również wskazany przedmiot sporu, czyli suma świadczeń alimentacyjnych za jeden rok. Jako uzupełnienie wniosku o alimenty należy dodać zestawienie kosztów utrzymania dziecka, uprawdopodobnić zarobki lub możliwości zarobkowe osoby, od której ubiegamy się o alimenty, w jakim zakresie jest w stanie dostarczyć odpowiednie środki na utrzymanie dziecka, opisać sytuację majątkową pozwanego. Do wniosku warto dodać dokumenty potwierdzające opisaną sytuację – takie jak faktury, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o zarobkach, złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Nasi adwokaci pomagają zarówno w sprawach o obniżenie, jak i podwyższenie alimentów. Ustalenie wysokości alimentów jest prowadzone każdorazowo indywidualnie i zależy m.in. od sytuacji materialnej rodziców. Jeśli rodzic płacący alimenty czuje się zbyt przytłoczony ich wysokością, szczególnie jeżeli zmieniły się jego okoliczności życiowe, może wystąpić do sądu o ich obniżenie. Z kolei osoba pobierająca alimenty na dziecko ma prawo do wystąpienia o ich podwyższenie – jeśli uważa, że zasądzone alimenty są zbyt niskie.

 

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wraz z rozwodem lub rozstaniem się partnerów pojawia się niekiedy konieczność uregulowania kontaktów z dzieckiem. Rodzice mogą sami porozumieć się do zasad kontaktu z dzieckiem po rozwodzie lub rozstaniu, jednak ze względu na waśnie i konflikty jest to często niemożliwe. Wtedy decyzję podejmuje sąd opiekuńczy – w miejscu, gdzie mieszka lub przebywa dziecko. Składane do Sądu uzasadnienie wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem powinno zawierać opis sytuacji oraz podanie faktów, które potwierdzają zasadność pisma. Każda ze stron postępowania może zaproponować własne terminy i warunki spotkań. Jeśli rodzice nie mogą się porozumieć, sąd reguluje tę sprawę w oparciu o opinię Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Warto pamiętać przy sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, że kontakt z potomstwem jest prawem i obowiązkiem rodziców, a przede wszystkim prawem dziecka. Kontakty mogą przybierać m.in. formę odwiedzin, spotkań, kontaktu telefonicznego lub internetowego, korespondencję, a przede wszystkim zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu.

 

Ustalenie miejsca pobytu dziecka i władza rodzicielska

Inną kwestią związaną z rozwodem jest ustalenie miejsca pobytu małoletniego u jednego z rodziców. Idealnym rozwiązaniem jest, gdy rodzice dochodzą do porozumienia w kwestii zgodnego wykonywania władzy rodzicielskiej, uregulowania kontaktów, alimentów i innych spraw związanych z opieką nad dzieckiem. Statystycznie częściej miejsce pobytu dziecka jest ustalane przy matce, ale nie jest to absolutnie obowiązująca zasada. Oczywiście ustalenie miejsca pobytu dziecka nie oznacza automatycznego ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców. W określonych sytuacjach może nastąpić ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej z uwagi na dobro dziecka. Zadaniem sądu jest wskazanie takich rozwiązań, które będą najlepsze dla dziecka. Każda taka sprawa rozpatrywana jest i rozstrzygana przez sąd indywidualnie. Im mniej konfliktów między rodzicami i więcej chęci do ugodowego rozstrzygnięcia spornych kwestii, tym szybciej sprawa jest zakończona i tym lepiej dla dziecka.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.