Sąd

Sprawy karne

Kancelaria z Gdańska specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego. Podejmiemy się reprezentacji w charakterze obrońcy, a także pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w zakresie przestępstw, w sprawach o wykroczenia oraz karno-skarbowych. Rzetelnie przeprowadzimy nawet najtrudniejsze sprawy, zbierając niezbędne dowody i argumentację.

Kancelaria reprezentuje Klientów:

  • Jeżeli potrzebują Państwo obrony w sprawach karnych, zapraszamy do kontaktu z adwokatem Adrianą Duks-Taniewską.w postępowaniach przygotowawczych przed prokuraturą, policją, organami kontroli karno-skarbowej,

w postępowaniach przed sądami,

  • w sprawach dotyczących warunkowego odroczenia wykonywania kary, przerw w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnieniaz zakładu karnego.
  • w sprawach dotyczących wyroków łącznych

Adwokaci od spraw karnych

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy będzie w stosunku do niego prowadzone postępowanie karne lub karno-skarbowe. W takiej sytuacji, zwłaszcza przy pierwszych czynnościach organów ścigania, przy przeszukaniach, a szczególnie przy przesłuchaniach pomoc adwokata jest bardzo pomocna i ma znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania, gdyż te pierwsze czynności są bardzo istotne dla ustalenia stanu faktycznego. Adwokat już w postępowaniu przygotowawczym, a potem przed sądem może być obecny przy przesłuchaniach świadków, może też ustosunkowywać się do innych dowodów przeprowadzanych w danej sprawie.

W przypadku osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności pozwalają na tymczasowe opuszczenie zakładu karnego. Przesłankami do udzielenia przez sąd zgody na taką przerwę w karze mogą być m.in. takie okoliczności jak poważne problemy ze zdrowiem skazanego. Sąd w każdym konkretnym przypadku ocenia, czy dana choroba staje na przeszkodzie do odbywania kary przez osadzonego. Innym powodem przerwy w odbywaniu kary mogą być ważne względy osobiste lub rodzinne, ale takie przypadki są rozpatrywane indywidualnie przez sąd. Nasi adwokaci oferują również kompleksową pomoc w sprawach karnych w zakresie uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia. Jest to zwolnienie osadzonego przed zakończeniem kary. Warunkowe przedterminowe zwolnienie nie jest tożsame z amnestią, gdyż ta ostania ma charakter zbiorowy, a w przypadku wcześniejszego zwolnienia z obowiązku odbywania kary pozbawienia wolności skazany może do niego wrócić, jeżeli nie wywiąże się z nałożonych obowiązków, nie będzie przestrzegać porządku prawnego. Często osoba korzystająca z przedterminowego zwolnienia warunkowego jest zobowiązana do przestrzegania określonych reguł np. do spotkań z kuratorem. Warto też wiedzieć w temacie spraw karnych, że w przypadku niektórych wyroków sąd ustala, że zwolnienie warunkowe nie jest możliwe.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.