Sąd

Sprawy karne - pomoc prawna dla oskarżonych i pokrzywdzonych

Kancelaria z Gdańska specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego. Podejmiemy się reprezentacji naszych Klientów zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w zakresie przestępstw, spraw o wykroczenia oraz karno-skarbowych. Rzetelnie prowadzimy nawet najtrudniejsze sprawy, zbierając niezbędne dowody i argumentację i oferując naszym Klientom kompleksowe wsparcie.

Kancelaria reprezentuje Klientów:

  • Jeżeli potrzebują Państwo reprezentacji prawnej podczas spraw karnych, zapraszamy do kontaktu z prawnikiem Adrianą Duks-Taniewską. Prowadzimy również sprawy o odszkodowania oraz inne sprawy cywilne mogące wiązać się z postępowaniami karnymi.
  • w sprawach dotyczących warunkowego odroczenia wykonywania kary, przerw w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnieniaz zakładu karnego.
  • w sprawach dotyczących wyroków łącznych

Adwokaci od spraw karnych - zakres działalności

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy będzie w stosunku do niego prowadzone postępowanie karne lub karno-skarbowe. W takiej sytuacji, zwłaszcza przy pierwszych czynnościach organów ścigania, przy przeszukaniach, a szczególnie przy przesłuchaniach, pomoc adwokata jest niezastąpiona i ma znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania. Te pierwsze czynności często są bowiem kluczowe dla ustalenia stanu faktycznego. Adwokat już w postępowaniu przygotowawczym, a potem przed sądem może być obecny przy przesłuchaniach świadków, może też ustosunkowywać się do innych dowodów przeprowadzanych w danej sprawie.

Profesjonalna pomoc prawna może być również wskazana w przypadku osób skazanych na karę pozbawienia wolności, szczególnie jeśli są one zainteresowane uzyskaniem pozwolenia na przerwę w odbywaniu kary lub warunkowe przedterminowe zwolnienie. Nasi adwokaci zajmują się też składaniem apelacji od zasądzonych wyroków.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwa w karze - zasady

Przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności pozwalają na tymczasowe opuszczenie zakładu karnego. Przesłankami do udzielenia przez sąd zgody na taką przerwę w karze mogą być m.in. takie okoliczności jak poważne problemy ze zdrowiem skazanego. Sąd w każdym konkretnym przypadku ocenia, czy dana choroba staje na przeszkodzie do odbywania kary przez osadzonego. Innym powodem przerwy w odbywaniu kary mogą być ważne względy osobiste lub rodzinne, ale takie przypadki są rozpatrywane indywidualnie przez sąd. Nasi adwokaci oferują również kompleksową pomoc w sprawach karnych w zakresie uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia. Jest to zwolnienie osadzonego przed zakończeniem kary. Warunkowe przedterminowe zwolnienie nie jest tożsame z amnestią, gdyż ta ostania ma charakter zbiorowy, a w przypadku wcześniejszego zwolnienia z obowiązku odbywania kary pozbawienia wolności skazany może do niego wrócić, jeżeli nie wywiąże się z nałożonych obowiązków, nie będzie przestrzegać porządku prawnego. Często osoba korzystająca z przedterminowego zwolnienia warunkowego jest zobowiązana do przestrzegania określonych reguł np. do spotkań z kuratorem. Warto zaznaczyć, że w przypadku niektórych wyroków dotyczących spraw karnych, sąd ustala, że zwolnienie warunkowe nie jest możliwe.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.