Sąd

Sprawy cywilne

Kancelaria adwokat Adriany Duks-Taniewskiej oprowadzi i pomoże w rozwiązaniu różnego rodzaju spraw cywilnych. Pomożemy Państwu uregulować wszelkie kwestie związane z nieruchomościami – m.in. znieść współwłasność, doradzimy podczas podziału spadku, w sprawach dotyczących zachowku, a także wynegocjujemy należne odszkodowanie. Zapraszamy do kontaktu – oferujemy zarówno porady prawne, jak i reprezentację przed sądami podczas postępowań tego rodzaju.

Zakres działań Kancelarii obejmuje sprawy o:

 • zapłatę, w tym związane z zaległościami z umów pożyczki, zlecenia, o dzieło i innych umów cywilnoprawnych
 • nabycie spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • odwołanie darowizny
 • naruszenie dóbr osobistych
 • odszkodowawcze p-ko ubezpieczycielom i sprawcom szkód
 • wynikające z umów najmu – zaległe czynsze, o eksmisję
 • związane z umowami sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane – z tytułu gwarancji, rękojmi

Sprawy spadkowe

Klienci bardzo często zwracają się o pomoc do adwokata w sprawach spadkowych. Takie sprawy jak podział spadku czy jego nabycie wymagają od prawnika dogłębnej wiedzy prawniczej i rozeznania w podobnych sprawach. Spadek często pojawia się nieoczekiwanie, a związane z nim formalności bywają kłopotliwe i trudne do udźwignięcia dla osób niezaznajomionych z obowiązującymi przepisami prawa. Spadkobierców jest często wielu, więc sprawy spadkowe bywają trudne i skomplikowane. W takich sytuacjach konieczny jest często podział spadku, którym jest np. nieruchomość lub inne dobra. Bywa też tak w sprawach spadkowych, że pojawia się konieczność wkroczenia na drogę sądową. Wtedy nasz adwokat może reprezentować Klienta w ubieganiu się o spadek i odpowiednio zadbać o jego interes.

 

Sprawy o zasiedzenie

Kolejnym rodzajem spraw z zakresu prawa cywilnego, których się podejmują nasi prawnicy, są sprawy o zasiedzenie. Przepisy prawa cywilnego regulują, jak ma wyglądać taki wniosek, kiedy można go złożyć, co należy w nim zawrzeć i do niego dołączyć. Wniosek o zasiedzenie może złożyć każdy, kto ma w tym jakiś interes prawny – np. posiadacz samoistny lub spadkobierca. We wniosku o zasiedzenie należy wskazać wszystkich zainteresowanych, w tym dotychczasowego właściciela lub jego spadkobierców, posiadaczy zależnych oraz posiadaczy gruntów sąsiednich. Warto wiedzieć, że sprawy o zasiedzenie mogą dotyczyć zarówno własności ruchomej, jak i nieruchomej.

 

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Nasi adwokaci pomagają również w przygotowaniu się do spraw o ubezwłasnowolnienie. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może być złożony przez małżonka osoby, której to dotyczy, jej krewnego w linii prostej, rodzeństwo oraz przedstawiciela ustawowego – jeśli został on ustanowiony, to krewni nie mogą już złożyć takiego wniosku. Sąd może wymagać, by do wniosku o ubezwłasnowolnienie w zależności od charakteru danej sprawy dodać m.in. zaświadczenie lekarskie, opinię psychologa, zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej lub leczenia uzależnień. Dokumenty powinny być właściwie skompletowane, tak by Sąd nie zwrócił złożonego wniosku. Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są: wnioskodawca, osoba, której ten wniosek dotyczy, jej małżonek oraz przedstawiciel ustawowy – jeśli takowy istnieje.

 

Sprawy o odszkodowanie

Reprezentujemy również naszych Klientów w sprawach o odszkodowania toczonych przeciwko ubezpieczycielom i sprawcom szkód. Przepisy polskiego prawa pozwalają na złożenie pozwu zarówno przeciwko jednym, jak i drugim. Decyzja tu należy do osoby dochodzącej odszkodowania. Można również pozwać i ubezpieczyciela, i sprawcę szkody. Pozew przeciwko sprawcy wypadku warto złożyć wtedy, gdy następuje odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Warto też upewnić się, że sprawca jest osobą wypłacalną, jeśli chcemy skierować przeciw niemu pozew do sądu. W innych wypadkach lepiej skierować roszczenia do ubezpieczyciela. Składanie pozwu zarówno przeciwko ubezpieczycielowi, jak i sprawcy szkody może okazać się bardziej kosztowne niż tylko jeden pozew.

 

Sprawy o zniesienie współwłasności

W zakres prawa cywilnego wchodzą również sprawy o zniesienie współwłasności. Aby można było przeprowadzić tego rodzaju czynność, musi być możliwy podział nieruchomości. Ograniczeniem może być nie tylko jej wielkość, w przypadku domów lub mieszkań układ pomieszczeń, ale też plany zagospodarowania przestrzennego. Jeśli wielkość nieruchomości na to pozwala, można ją podzielić, inną dostępną opcją jest spłata dokonana przez tego z właścicieli, któremu zostanie przyznana nieruchomość pozostałych współwłaścicieli. Zniesienie współwłasności może być dokonane na drodze polubownej w formie aktu notarialnego, lecz jeśli strony nie dojdą do takiego porozumienia, sprawa może trafić do sądu. W takiej sytuacji będą prawdopodobnie powoływani biegli w celu ustalenia kwestii ewentualnego podziału nieruchomości bądź jej wyceny.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.