Sąd

Sprawy cywilne - odszkodowania, spadki, ubezwłasnowolnienie i inne

Kancelaria Adriany Duks-Taniewskiej prowadzi różnego rodzaju sprawy cywilne. Jest to niezwykle szeroka gałąź prawa zajmująca się m.in. zagadnieniami takimi jak spadki czy odszkodowania oraz roszczenia wynikające z zawartych umów. W ramach prawa cywilnego mieszczą się również sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia. Jako kancelaria adwokacka oferujemy pomoc w zakresie regulacji spraw związanych z nieruchomościami – m.in. przy zniesieniu współwłasności, doradzamy podczas podziału spadku, a także negocjujemy należne odszkodowania. Zapraszamy do – oferujemy zarówno porady prawne, jak i reprezentację przed sądami podczas postępowań tego rodzaju, a także m.in. spraw rozwodowych i innych spraw rodzinnych.

Zakres działań Kancelarii obejmuje sprawy o:

 • zapłatę, w tym związane z zaległościami z umów pożyczki, zlecenia, o dzieło i innych umów cywilnoprawnych,
 • nabycie spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • odwołanie darowizny,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • odszkodowawcze p-ko ubezpieczycielom i sprawcom szkód,
 • wynikające z umów najmu – zaległe czynsze, o eksmisję,
 • związane z umowami sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane – z tytułu gwarancji, rękojmi,

Spadki i sprawy spadkowe

Klienci bardzo często zwracają się o pomoc do adwokata w sprawach spadkowych. Takie sprawy jak podział spadku czy jego nabycie wymagają od prawnika dogłębnej wiedzy prawniczej i rozeznania w podobnych sprawach. Spadek często pojawia się nieoczekiwanie, a związane z nim formalności bywają kłopotliwe i trudne do udźwignięcia dla osób niezaznajomionych z obowiązującymi przepisami prawa. Spadkobierców jest często wielu, więc sprawy spadkowe bywają trudne i skomplikowane. W takich sytuacjach konieczny jest często podział spadku, którym jest np. nieruchomość lub inne dobra. Jeśli chodzi o spadki, niekiedy pojawia się również konieczność wkroczenia na drogę sądową. Wówczas potrzebny jest pełnomocnik procesowy, którym również może być adwokat naszej kancelarii.

Sprawy o zasiedzenie

Kolejnym rodzajem spraw z zakresu prawa cywilnego, których podejmują się nasi adwokaci, są sprawy o zasiedzenie. Wniosek o zasiedzenie może złożyć każdy, kto ma w tym jakiś interes prawny – np. posiadacz samoistny lub spadkobierca. Przepisy prawa cywilnego regulują, jak ma wyglądać taki wniosek, kiedy można go złożyć, co należy w nim zawrzeć i do niego dołączyć. We wniosku o zasiedzenie należy wskazać wszystkich zainteresowanych, w tym dotychczasowego właściciela lub jego spadkobierców, posiadaczy zależnych oraz posiadaczy gruntów sąsiednich. Warto wiedzieć, że sprawy o zasiedzenie mogą dotyczyć zarówno własności ruchomej, jak i nieruchomej.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Nasi adwokaci pomagają również w przygotowaniu się do spraw o ubezwłasnowolnienieWniosek o ubezwłasnowolnienie może być złożony przez małżonka osoby, której to dotyczy, jej krewnego w linii prostej, rodzeństwo oraz przedstawiciela ustawowego – jeśli został on ustanowiony, to krewni nie mogą już złożyć takiego wniosku. Sąd może wymagać, by do wniosku o ubezwłasnowolnienie, w zależności od charakteru danej sprawy, dodać m.in. zaświadczenie lekarskie, opinię psychologa, zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej lub leczenia uzależnień. Dokumenty powinny być właściwie skompletowane, tak by Sąd nie zwrócił złożonego wniosku. Uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są: wnioskodawca, osoba, której ten wniosek dotyczy, jej małżonek oraz przedstawiciel ustawowy – jeśli takowy istnieje.

Sprawy o odszkodowanie

Reprezentujemy również naszych Klientów w sprawach o odszkodowania toczonych przeciwko ubezpieczycielom i sprawcom szkód. Przepisy polskiego prawa pozwalają na złożenie pozwu zarówno przeciwko jednym, jak i drugim. Decyzja w tym przypadku należy do osoby dochodzącej odszkodowania. Można również pozwać i ubezpieczyciela, i sprawcę szkody. Pozew przeciwko sprawcy wypadku warto złożyć wtedy, gdy następuje odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Warto też upewnić się, że sprawca jest osobą wypłacalną, jeśli chcemy skierować przeciw niemu pozew do sądu. W innych wypadkach lepiej skierować roszczenia do ubezpieczyciela. Składanie pozwu zarówno przeciwko ubezpieczycielowi, jak i sprawcy szkody może okazać się bardziej kosztowne niż tylko jeden pozew.

Sprawy o zniesienie współwłasności

W zakres prawa cywilnego wchodzą również sprawy o zniesienie współwłasności. Aby można było przeprowadzić tego rodzaju czynność, musi być możliwy podział nieruchomości. Ograniczeniem może być nie tylko jej wielkość, w przypadku domów lub mieszkań układ pomieszczeń, ale też plany zagospodarowania przestrzennego. Jeśli wielkość nieruchomości na to pozwala, można ją podzielić, inną dostępną opcją jest spłata dokonana przez tego z właścicieli, któremu zostanie przyznana nieruchomość pozostałych współwłaścicieli. Zniesienie współwłasności może być dokonane na drodze polubownej w formie aktu notarialnego, lecz jeśli strony nie dojdą do takiego porozumienia, sprawa może trafić do sądu. W takiej sytuacji będą prawdopodobnie powoływani biegli w celu ustalenia kwestii ewentualnego podziału nieruchomości bądź jej wyceny.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.